Om något jobbigt kommer upp

Om du, eller någon du gör övningarna med, blir ledsen eller om något jobbigt kommer upp, finns här kontakter till jourer och stödnummer för att prata.

Kvinnofridslinjen, Nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Öppen dygnet runt: 020-50 50 50, http://kvinnofridslinjen.se/sv/

Mansjouren i Stockholms Län: 08-30 30 20 eller info@mansjouren.se, http://www.mansjouren.se

PrevenTell, Hjälplinjen vid oönskad sexualitet: 020- 66 77 88, http://preventell.se

Tjejjouren (Samlar över 70 tjej- och ungdomsjourer i hela landet) Här kan du hitta din lokala jour: https://tjejjouren.se/kontakta-jour

Unizon (Samlar 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer i hela landet). Här kan du hitta din lokala jour: http://unizon.se/hitta-jour