Hur de 6 stegen kom till

Samtycke har sedan start varit ett centralt begrepp i Fattas arbete. För att utforska hur en samtyckeskultur skulle se ut och hur den kan skapas i praktiken startades därför projektet Fatta Samtycke. Projektet har varit en del i Fattas arbete för att förändra normer för att förebygga sexuellt våld.

Under tre år har projektet arbetat fram sex steg för att öka medvetenheten kring samtycke i vardagen. Projektledarna Mario Runesson och Katarina Galic har tillsammans med grupper över hela Sverige (Kiruna, Umeå, Åre, Stockholm, Åmål och Trelleborg) tagit fram ett metodmaterial vars syfte är att få oss att fundera kring vad samtycke egentligen innebär och hur vi kan se till att vi tillämpar det i alla mellanmänskliga relationer, inte bara sexuella. För ska samtycke kunna tillämpas i alla sexuella situationer, är det viktigt att det blir grunden för alla relationer.

Fatta Samtycke är ett projekt med finansiering från Myndigheten för Civilsamhällesfrågor (MUCF) och Jämställdhetsmyndigheten (Jämy), som gjorts i samarbete med Studiefrämjandet och de sex pilotkommunerna. Projektet har haft en mängd olika samarbetspartners under åren, se fliken samarbetspartners för mer info.