Få till en bra gruppdynamik

Vad roligt att du vill använda våra sex steg till en samtyckeskultur! Innan du börjar finns det några saker som kan vara bra att gå igenom för att det ska kännas bra för alla som är med. Det gäller oavsett vilken grupp som använder sig av materialet och antal personer som deltar. Även fast ni kanske är goda vänner kan det vara bra att gå igenom riktlinjer innan ni startar. Här kommer några tips från Fatta inför användning av materialet i grupp:

Runda

Om ni inte känner varandra i gruppen kan det vara bra att lära känna varandra lite först. Det kan till exempel vara genom att starta med en runda där alla deltagare säger sitt namn, pronomen (hon, han, hen, den osv) och varför hen är intresserad av Fatta Samtycke. I en runda är det bara en som pratar i taget, och ingen får avbryta eller ställa frågor. Efter rundan kan gruppen kicka igång med några lära-känna-varandra-lekar innan ni startar.

Språk

Använd ett lättsamt och inkluderande språk så att alla fattar. Vi alla är på olika nivåer när det kommer till att prata om saker, så ha i åtanke att alla ska förstå och förklara för den som inte fattar.

Trygghet

Se till att skapa ett tryggt rum för alla deltagare, det kan till exempel vara att det som sägs i gruppen stannar i gruppen. Är det någon som inte vill delta i en övning är det viktigt att resten av gruppen är lyhörda för det. Alla har vi olika erfarenheter och vissa övningar kan trigga igång minnen som kan kännas jobbiga att hantera. Är det någon som mår dåligt på grund av det ni pratar om i gruppen eller om det triggar jobbiga minnen finns det stöd och hjälp att få av professionella inom området. Här finns en lista med kontaktuppgifter till nationella jourer och stödnummer!

Håll den tid som ni avsatt för metodmaterialet och se till att alla får komma till tals. Hjälps åt att hålla koll så att talflödet mellan er blir jämlikt i gruppen, så att det inte bara är någon eller några som pratar mest. Ett tips är att utse någon som är tidshållare, som får säga till när det är dags att gå vidare och låta nästa person prata. Det är svårt att avbryta någon, men att ge en signal i form av vinkning kan funka, så att personen snabbt avslutar det den pratar om. Även när ni ska diskutera två och två är det bra att ha satt en tid så att ni båda för lika mycket talutrymme.

Att hålla sig till ämnet

Det kan även vara bra att utse någon/några som ser till att gruppen håller sig till ämnet. Om det är svårt att säga ”stopp, nu glider ni iväg!” kan ni hitta på en signal eller vinkning, som används som påminnelse. I stunden är det väldigt trevligt att prata om allt möjligt, men det är bra att påminnas om vad övningen handlar om, så att en hinner komma till kärnan.

Anekdotvarning

Många ämnen är så intressanta att alla vill yttra sig om ämnet och berätta sin personliga koppling. Gör inte det. Det tar för lång tid och tillslut blir det segt och svårt att komma vidare. Därför vill vi påminna er om anekdotvarningen, vilket betyder att en kan tänka efter innan en delar med sig av historien till gruppen. Vissa historier är tillräckligt allmänna för att vara intressanta för alla att ta del av, men andra berättelser kan en hålla för sig själv, för att spara tid.

Vid flera träffar

Om gruppen kommer träffas igen och arbeta vidare med metodmaterialet kan ni avrunda med att sammanfatta vad ni gjort under den första träffen, hur det känns för alla och vad ni tar med er från första träffen. Om gruppen ska träffas flera gånger kan det även vara bra att bestämma om ni är en stängd eller öppen grupp. Vi rekommenderar att ni stänger gruppen efter den andra träffen, för allas trygghet.

Viktiga förhållningsregler vid samtal och övningar kring sex

I temat om sex är det extra viktigt att tänka på de här sakerna:

 • Prata inkluderande: Utgå från att rummet innehåller människor med alla olika sexuella preferenser och erfarenheter. Ett sätt att göra det kan vara att säga “För de av oss som gillar/brukar praktisera…”
 • Var extra restriktiv med personliga anekdoter: Håll fokus i diskussionerna på allmänna ordalag och inte på personliga historier. Detta för att undvika att trauman lyfts upp som gruppen och gruppledaren inte har kapacitet att hantera.
 • Inga namn: Nämn inga namn på personer utanför rummet.
 • Det som sägs i rummet stannar i rummet – för allas trygghet.
 • Om någon i gruppen skulle behöva stöd och prata med någon så finns följande journummer att ringa till här!

Gruppens egna förhållningsregler

Innan ni börjar kan ni även själva bestämma vilka förhållningssätt ni vill ha till varandra i gruppen. Skriv gärna upp det ni kommer överens om. Här är några förslag:

 • allting som sägs stannar i rummet
 • anonymisera, om ni vill berätta något för utomstående
 • alla kan finnas i rummet, vilket betyder att inte tala nedlåtande om någon yrkesgrupp eller klassbakgrund eller liknande
 • tolka varandra välvilligt
 • prata personligt men inte privat

Stödfunktioner

Stöd vid triggervarning

En del övningar är märkta med en “triggervarning”, vilket betyder att de kan trigga igång minnen eller upplevelser som kan kännas jobbiga att hantera. Om någon i gruppen mår dåligt och blir ledsen av det ni pratar om, eller saker som kommer upp under övningarna, finns det stöd och hjälp att få av professionella inom området. Här finns en lista med kontaktuppgifter till nationella jourer och stödnummer!

Få till bra gruppsamtal

Innan samtalet

 • Kom överens inom gruppen att det som sägs inom gruppen sägs i förtroende och stannar i rummet
 • Innan ni börjar kan ni även själva bestämma vilka förhållningssätt ni vill ha till varandra i gruppen. Skriv gärna upp det ni kommer överens om.
 • Om ni samtalar i grupp, utse en samtalsledare som har i uppdrag att hålla koll på att samtalet håller sig till ämnet och att ni bemöter varandra respektfullt. Samtalsledaren kan växla under samtalets gång.
 • Se till så att alla får komma till tals. Det är vanligt med exempelvis rundor, handuppräckning, lista eller någon annan form av system för att säkerställa ett jämlikt talutrymme inom gruppen.

Under samtalet

 • Använd ett lättsamt och inkluderande språk så att alla fattar. Vi alla är på olika nivåer när det kommer till att prata om saker, så ha i åtanke att alla ska förstå och förklara för den som inte fattar.
 • Tänk på att inte döma eller ifrågasätta varandra. Ställ hellre frågor om det är något som är oklart. Skapa ett öppet samtalsklimat där era olikheter skapar nya erfarenheter!
 • Avbryt inte utan lyssna på varandra! Låt alla tala till punkt.
 • Utse någon eller flera som ser till att ni håller er till ämnet. Ni kan även hitta på en signal eller vinkning, som används som påminnelse.
 • Ha “anekdotvarningen” i åtanke!

Efter samtalet

Avsluta gärna med en runda där alla i gruppen får berätta:

 • Hur ni tyckte det var att samtala om dessa ämnen
 • Vad ni kommer ta med er av samtalet
 • Finns det några konkreta förändringar som jag vill göra i mitt liv som jag kommit på under samtalet?
 • Om någon vill lägga till, korrigera eller kommentera något som har kommit upp under samtalet
 • Påminn varandra om att allt som sagts under samtalet stannar i rummet