Designa ditt egna studiepaket

Nivå

Lätt Medel Svår

Tidsåtgång

Tidsåtgång är satt utifrån att övningarna görs i grupp, enskilt kan övningarna gå snabbare.
5 minuter 15 minuter 20 minuter 30 minuter 45 minuter

Övningstyp

Diskutera & Reflektera Lek & Rörelse

Antal deltagare

1 2 >3

Steg

Steg 1: Fatta samtycke Steg 2: Fatta andra Steg 3: Fatta din position Steg 4: Fatta din relation Steg 5: Fatta dig själv Steg 6: Fatta Sex

Övningar

Fatta våld och samtycke

Fatta sexuellt våld & samtyckeslagen

Närma dig andra med samtycke

Försäkra dig om att den andra vill

Fatta hur svårt det är att säga nej

Välj vilka egenskaper du vill ha

Välj hur du vill ha dina nära relationer

Bli medveten om ditt personliga utrymme

Försäkra dig om att den andra vill ligga

Välj sexuella egenskaper som ger samtycke

Ge råd som hjälper mot sexuellt våld

Våga bemöta sexuellt våld

Skaffa dig ett ordförråd för sexuellt våld

Hitta inspiration i det som funkar

Öva dig på att ta ett nej

Få syn på normer

Fatta vad som ger övertag

Fatta betydelsen av att få samma utrymme

Hitta på nya samtyckesnormer

Granska olika relationer

Granska din familj

Fantisera om en film med samtycke

Bli ihop och bli dumpad med samtycke

Fatta när du pushar andra

Reflektera över dig själv

Fatta dig själv med meditation

Hitta var du är bekväm när du står nära andra

Lär dig känna efter om du vill eller inte

Hantera osäkerhet

Skaffa dig ett ordförråd om sex

Lär dig ta ett nej till sex

Ha sex på allas villkor

Hantera olikheter i sexlust

Lär dig snacka sex med en partner

Få syn på övertag i sex

Tänk efter innan sex

Få syn på normer för män och kvinnor

Våga bemöta sexuellt våld på jobbet

Öva dig på att ta ett nej på jobbet

Välj vilka egenskaper du vill ha på jobbet

Välj hur du vill ha dina relationer på jobbet

Hantera osäkerhet på jobbet

Studiepaket

Inga övningar tillagda...