Fatta betydelsen av att få samma utrymme

Tid: 30 minuter

En del övertag är svåra att göra exakta mätningar av. Men något som kan mätas är taltid. Det vill säga hur länge olika personer pratar medan de andra lyssnar. I hela samhället ges män merparten av taltid. Mätningar av taltid i klassrum visar att tjejer får ungefär en tredjedel av talutrymmet och killar två tredjedelar. Om någon tjej upptog mer tid än det, så uppfattades hon som dominant och störande av alla i rummet. I mötesrum för vuxna och vid arbetsintervjuer syns samma mönster. I Skavlan 2016 fick kvinnorna 33,4 procent av taltiden och männen 67,6 procent.

Diskutera:

  1. Vad gör den ojämna taltiden för killars och mäns möjligheter att få sina upplevelser och åsikter hörda?
  2. Vad gör den med killars och mäns möjligheter att delta i beslutsfattande?
  3. Vad gör den med killars och mäns självbild?
  4. Vad gör det med tjejers och kvinnors självbild att uppfattas som störiga när de pratar mer än en tredjedel av taltiden?
  5. Vad gör det med mäns och kvinnors självbild att vara de enda kön som är med i statistiken?

Källa: Gendertimer (http://se.gendertimer.com/sv/2016/11/21/skavlan-ger-man-mer-taltid-an-kvinnor/) från 2016-11-21