Våra samarbetspartners

Tack alla som gjort Let’s talk about consent, baby möjligt!

Projektet finansierades av Myndigheten för Civilsamhällesfrågor (MUCF) och Jämställdhetsmyndigheten (Jämy). Och genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet och pilotkommunerna Kiruna, Umeå, Åre, Stockholm, Åmål och Trelleborg.

Framtagning av, granskning och råd i framtagningen av övningar:

Sexologkliniken: Leigh Norén

Leg psykologer: Erica Mattelin, Mia Jörgensen, Anette Birgersson och Ronja Runnström Brandt

Organisationer i referensgrupp: RFSU, Unizon, Föreningen Storasyster mfl.

Textgranskning:

UMO – Ungdomsmottagningen på nätet: Sara Simon Borsiin

Hemsidan:

Tobias Åström